ENERGOS EQUIPMENT WORKSHOP.


COMPLETE DELIVERIES TO CUSTOMERS DEMANDING


Experienced professionals. Modern machines. Secure deliveries.

Selskapet ble grunnlagt i 1975 under navnet Skeie Mek

VÅRE TJENESTER OG PRODUKTER

Søppel rense maskin
Grind rensemaskin
Andre Mekaniske produkter og stålkonstruksjoner for vannkraft industrien

 

 • Rørhånteringskraner
 • Brokran og portalkran
 • Hydraulisk vinsj
 • Momentnøkkel for DDM
 • Løpeblokker
 • Ledevogn for DDM og Løpeblokk
 • Hydraulisk katode
 • Power slips
 • Samlebåndsmaskin
 • Gripper hode

og mer 

 • Stålkonstruksjoner for industrihaller
 • Nybygg / reparasjon / vedlikehold og modifikasjon av utstyr til industrielt utstyr
 • Tilleggs- / modifikasjon av kjøretøy
 • Arbeidsplattformer
 • Oppskytningsrampe for forskningsraketter (Andøya)

Bergadapter er en fjellankerbase som er festet med strekkstang i bakken. Vindmølletårnet monteres deretter direkte på bergadapteren.

Rockadapter er et samarbeidsprosjekt mellom Eiken Mek og Wind Technique AS.

 • A-rammer for kabelleggingsskip
 • Lineære vinsjer for kabelleggingsskip
 • Skipskraner
 • Davits
 • Vinsjer